2017-2018 Mevlana Değişim Programı Başvuruları Başladı!


KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

Mevlana Değişim Programı 2017-2018 Akademik Yılı Öğrenci Başvuruları

2017-2018 AKADEMİK YILI MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Başvuru Koşulları:

1.       Lütfen ilanı sonuna kadar okuyunuz.

2.       Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarına gidecek olan öğrencilerin gidecekleri ülkenin vatandaşı olmamaları gerekmektedir.

3.       Öğrenciler %50 Genel Not Ortalaması ve %50 Yabancı Dil Puanı ile oluşan Mevlana Puanına göre değerlendirmeye alınacaktır.

4.       Mevlana Değişim Programı, YÖK'ün belirlediği ülkeleri ve alanları kapsamaktadır.

5.       Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.

6.       Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan faydalanamazlar.

7.       Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.

8.       İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.

9.       ÖYP Araştırma Görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

10.    Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.

11.    Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak faydalanabilir.

12.    Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından başvuru yapabilir.

13.    Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk olması (2.5/4.00) olması gerekmektedir.

14.    Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç olması (3.00/4.00) olması gerekmektedir.

15.   Başvuracak adaylar, eğitim gördükleri bölümlerinin; ilanın sonunda yer alan "YÖK'ün belirlediği ülkeler ve alanlar" kısmında yer aldığını kontrol etmelidirler.

 

 

Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:

1.       İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz 14 Şubat - 01 Mart 2017 tarihleri arasında  http://mevlana.kmu.edu.tr adresindeki Belgeler bölümünden veya ilanın sonunda belirtilen “Aday Öğrenci Başvuru Formunu” doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.

2.       Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript belgesi almaları gerekmektedir.  

3.       Eksik evrak veya imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür.

4.       Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile 02 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan yabancı dil sınav sonucunun % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak mevcut kontenjanlara uygun olarak seçim gerçekleştirilir. 

5.       Yapılacak seçim 2017-2018 Akademik Yılı “güz”, “bahar” ve “güz-bahar” (1 veya 2 Dönem) dönemleri için olacaktır.

6.       Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir.  2017-2018 Akademik Yılı için başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde ilana tekrar çıkılabilir.

7.       Başvuru için gerekli olan belgeler 14 Şubat 2017-01 Mart 2017 tarihleri arasında Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne şahsen teslim edilmelidir.

Başvuru için gerekli belgeler:

            1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı

            2. Onaylı Transkript

 

Önemli Bilgilendirme

Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir. Üniversitemizden yurtdışına gitmek için seçilen aday öğrenciler gitmek istedikleri üniversiteden “kabul mektubu” ve “öğrenim protokolü” onaylatmalıdır. Bu iki aşamanın tamamlanmasıyla öğrenci Mevlana Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanır.

 

-          Başvuru Tarihleri : 14 Şubat – 01 Mart 2017

-          Başvuru Yeri : Mühendislik Fakültesi Zemin Kat Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü

-          Yabancı Dil Sınav Tarihi ve Yeri : 02 Mart 2017 Saat: 12:00  - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 103 nolu derslik

 

Aday öğrenci başvuru formu

Öğrenciler İçin Bölümler

Burs Miktarları ve Ülkeler